Strada Podgoriilor Nr. 108C (vis-a-vis de pensiunea ALEX)

Telefon : 0740410081/ 0749480967

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

PEUGEOT 307 

 

AUDI B5/LAFNF1/AUDI /1997 

 

VOLKSWAGEN GOLF 5 

VOLKSWAGEN GOLF 4 

 

MERCEDES-BENZ A 

 

OPEL ASTRA 

 

Şcoală şoferi Sabiluc Auto Tulcea
Categoria B

1. Ce înseamnă Categoria B

 • autovehicule cu masă maximă autorizată ce nu depăşeşte 3500 kg şi număr maxim de locuri de 8 (cu excepţia şoferului)
 • autovehicule din categoria B cu o remorcă având masa maximă mai mică de 750 kg (remorcă uşoară)
 • autovehicule din categoria B cu remorcă, împreună având masa maximă sub 3.500 kg iar masa totală autorizată a remorcii să fie mai mică decât masa proprie a autovehicului
 • triciclurile sau cvadriciclurile având masa proprie peste 550 kg.

 

2. În ce constă cursul de pregătire

Cursul de pregătire pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 6 săptămâni.
Pregătirea teoretică o precede pe cea practică. Cursantul va susţine testul de evaluare a cunoştinţelor teoretice la finalizarea cursurilor. Cursantul declarat admis /promovat va începe instruirea practică. Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică se stabileşte conform acordului dintre părţi.
În total se efectuează 30 de ore de pregătire teoretică (conform planului de învăţământ) şi 30 de ore de pregătire practică.

 

Obligaţiile cursantului:

 • să încheie un contract de şcolarizare cu şcoala;
 • să facă dovada că este apt medical şi psihologic;
 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
 • să respecte programa de învăţământ, indicaţiile profesorului de legislaţie şi ale instructorului auto;
 • să aibă o ţinută decentă şi îngrijită;
 • să se prezinte la cursuri în stare psiho-fizică bună;
 • să nu se prezinte sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a medicamentelor care afectează calităţile  psihomotorii;
 • să posede asupra sa buletinul/ cartea de identitate şi fişa de evidenţă a orelor de instruire practică;
 • să anunţe amânarea orelor de conducere cu cel puţin 24 de ore înaintea programării, în scris sau telefonic la şcoală;
 • să completeze o declaraţie pe propria răspundere, dacă a fost condamnat sau dacă este cercetat pentru oricare din infracţiunile prevăzute de reglementările în vigoare;
 • să se prezinte personal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa în vederea fotografierii;
 • să se lase fotografiat şi să-şi depună dosarul de examinare personal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa;

Condiţii pentru înscriere:

 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: minim 18 ani fără trei luni
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002. 

 

Înscrierea la cursuri se face la sediul nostru după următorul program: 
Luni-Sambata:  08:00 – 20:00 
La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologică şi fişa medicală.

 

3. Documente necesare 

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • vizita medicală + avizul psihologic (efectuată la orice unitate acreditată de Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului)
 • fişă de şcolarizare dactilografiată (cu menţiunea "apt"  de la cabinetul medical  unde s-a efectuat vizita medicală şi testarea psihologică) 
 • 2 fotografii color tip permis (dimensiuni 3,5 X 3,85 )
 • copie după diploma de studii/ adeverinţă de la unitatea de învăţământ sau  foaie matricolă (minim 4 clase)
 • 2 copii după actul de identitate şi  o copie după permisul de conducere (dacă este cazul)
 • cazier judiciar, cu menţiunea "pentru  şcoala de şoferi sau examen auto" /copia hotărârii judecătoreşti definitive (dacă este cazul)
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei pentru examen la categoria B, în valoare de 5 Lei (Poştă/ Primărie)
 • cerere pentru prezentare la examen  (se eliberează de către şcoală);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, în  valoare de 50 Lei ( CEC/ BCR)

Cursantul care a fost declarat "ADMIS" la examen se poate prezenta, după următoarea zi lucrătoare, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR , pentru eliberarea permisului de conducere, având asupra sa buletinul/ cartea  de identitate şi în termen de 7 zile calendaristice va intra în posesia acestuia.

 
 
browser stats