• sabiluc.auto@yahoo.com
  • 0740410081 / 0749480967

Valabilitatea atestatelor este de 5 ani.

NU PUTETI INTRA IN SALA DE EXAMEN FARA BULETIN,PERMIS DE CONDUCERE (DUPA CAZ) , CHITANTA IN ORIGINAL CU TAXA DE PARTICIPARE EXAMEN 67 RON PLATITA IN CONTUL ARR-ULUI SI DOSARUL ELIBERAT DE CATRE CENTRU DE PREGATIRE COMPLET (DUPA CAZ) !

Atestate şoferi transport marfă

Atestate şoferi transport marfă

CURS PREGĂTIRE CONTINUĂ (C.P.C.)

 

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER CU VEHICULE A CĂROR MASĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ ESTE MAI MARE DE 3,5 TONE

Condiţii:
conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, C1, obţinut înainte de 9.09.2009;

Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

Durata cursului: 5 zile (35 ore)

Examen: teoretic
Se susţine pe calculator, 30 de întrebări. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte minim 21 de răspunsuri. 


CURS PREGĂTIRE INIŢIAL (C.P.I.) pentru începători

 

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT MARFĂ RUTIER

Condiţii: 
conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria C, sau C1, obţinut după data de 09.09.2009.

Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

Examen:
a) teoretic
- se susţine pe calculator, 100 de întrebări. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte minim 70 de răspunsuri.
- 6 studii de caz cu 20 de întrebări în total. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte minim 14 răspunsuri.
b) practic (va avea loc la cel putin o săptămână de la susţinerea examenului teoretic şi nu mai tarziu de 6 luni.
- se va sustine pe autovehiculele proprietate a firmei

Pentru susţinerea examinării, candidatul achită la POŞTĂ în contul A.R.R.
Chitanţa se va prezenta la examen.