• sabiluc.auto@yahoo.com
  • 0740410081 / 0749480967

Valabilitatea atestatelor este de 5 ani.

NU PUTETI INTRA IN SALA DE EXAMEN FARA BULETIN,PERMIS DE CONDUCERE (DUPA CAZ) , CHITANTA IN ORIGINAL CU TAXA DE PARTICIPARE EXAMEN 67 RON PLATITA IN CONTUL ARR-ULUI SI DOSARUL ELIBERAT DE CATRE CENTRU DE PREGATIRE COMPLET (DUPA CAZ) !

Atestate şoferi transport persoane

Atestate şoferi transport persoane

CURS PREGATIRE CONTINUA (C.P.C.)

 

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE

Condiţii:
conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, D1, obtinut inainte de 9.09.2009;

Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

Durata cursului: 5 zile (35 ore)

Examen: teoretic
Se susţine pe calculator, 30 de întrebări. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte minim 21 de răspunsuri. 


CURS PREGATIRE INITIAL (C.P.I.) pentru începători

 

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE

Condiţii: 
conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.

Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

Examen:
a) teoretic
- se susţine pe calculator, 100 de întrebări. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte minim 70 de răspunsuri.
- 6 studii de caz cu 20 de întrebări în total. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte minim 14 răspunsuri.
b) practic (va avea loc la cel puţin o săptămână de la susţinerea examenului teoretic şi nu mai tarziu de 6 luni.)
- se va susţine pe autovehiculele proprietate a firmei 


CURS PREGĂTIRE INIŢIAL ACCELERAT (C.P.I.a)

 

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE

Condiţii:
conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.

Durata cursului: 25 de zile lucrătoare (140 de ore)

Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

Examen:
a) teoretic
- 40 de întrebări pe calculator. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte 28 de răspunsuri;
- 3 studii de caz;
b) practic: 15 minute (va avea loc la cel puţin o săptămână de la susţinerea examenului teoretic şi nu mai târziu de 6 luni.)
- se va susţine pe autovehiculele proprietate a firmei. Fiecare cursant trebuie să efectueze cel puţin 10 ore de conducere individuală cu autovehiculele firmei. 


CURS PREGĂTIRE INIŢIAL (C.P.I.scurt)

 

ATESTAT CONDUCĂTORI AUTO CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE

Condiţii:

  • conducătorii auto trebuie să fie posesori ai permisului de conducere categoria D, sau D1, obţinut după data de 09.09.2008.
  • să fie posesori ai atestatului C.P.I. (Curs Pregătire Iniţial)

Acte dosar: act identitate şi permis de conducere.

Examen:
a) teoretic, fără studiu de caz: 20 de întrebări pe calculator. Pentru a fi admis trebuie să fie corecte minim 14 răspunsuri.
b) practic (va avea loc la cel puţin o săptămână de la susţinerea examenului teoretic şi nu mai tarziu de 6 luni.)
- se va susţine pe autovehiculele proprietate a firmei


Pentru susţinerea examinării, candidatul achită la POŞTĂ în contul A.R.R.
Chitanţa se va prezenta la examen.