• sabiluc.auto@yahoo.com
  • 0740410081 / 0749480967

IMPORTANT

INSCRIEREA LA CURSURI SE POATE FACE DOAR CU BULETINUL ,RESTUL DOCUMENTELOR INTOCMINDU-SE ULTERIOR IN CADRUL SCOLII 

×

Eroare

The webmaster has forbidden your access to this site

Categoria A

Categoria A

Şcoală şoferi Sabiluc Auto Tulcea 

Motocicletă cu sau fară ataș și triciclu cu motor cu puterea de peste 15 Kw.

Cursul Auto

Durata cursului este de:

- 3 săptămâni când posedă permis de conducere categoria A2 cu vechime de până la 2 ani, timp în care efectuează 12 ore de pregătire teoretică şi 20 ore de pregătire  practică (poligon şi traseu). Pregătirea teoretică, precede pregătirea practică.

- 3 săptămâni când posedă permis de conducere categoria A2 cu o vechime minimă de 2 ani, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

- 4 săptămâni când nu posedă permis de conducere, sau când poseda permis de conducere pentru alte categorii în afara de AM, A1, si A2, timp în care efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 26 ore de pregătire practică (poligon şi traseu).

Obligatiile Cursantului:

să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;

- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;

- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;

- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

 Inscrierea la cursuri:

-24 ani fără trei luni, sau vârsta 20 ani, dacă posedă categoria A2 de cel putin 2 ani ;

- Apt din punct de vedere medical - -

Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.6 din OUG nr.195/2002, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 din alin.1 din OUG nr.195/2002.

 Documente:

Dosarul pentru examen cuprinde:

Fişa de Şcolarizare eliberată de Şcoală;

Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;

Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);

Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere -68 RON

Copii xerox: carte identitate, permis de conducere (dacă este cazul).

 

Atenție!
Orice persoană doritoare să urmeze cursurile şcolii noastre de şoferi trebuie să aibă cel puţin 18 ani, exceptie făcând numai categoriile AM, A1 si B1 unde vârsta minimă este 16 ani și categoria A unde vârsta minimă este de 24 de ani.