• sabiluc.auto@yahoo.com
  • 0740410081 / 0749480967

IMPORTANT

INSCRIEREA LA CURSURI SE POATE FACE DOAR CU BULETINUL ,RESTUL DOCUMENTELOR INTOCMINDU-SE ULTERIOR IN CADRUL SCOLII 

×

Eroare

The webmaster has forbidden your access to this site

Categoria B

Categoria B

Şcoală şoferi Sabiluc Auto Tulcea

1. Ce înseamnă Categoria B

  • - autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeste 3.500 Kg şi al căror număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8;

  • - ansamblul care sa nu depăşeasca 3.500 kg si sa fie  format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte  750 kg;

2. În ce constă cursul de pregătire

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului:

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Condiţii pentru înscriere:

- Copie carte (buletin) de identitate;

- Apt din punct de vedere medical -

- Apt din punct de vedere psihologic –

- Vârsta: 18 ani fără trei luni;

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

3. Documente necesare 

Dosarul pentru examen cuprinde:

Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;

- Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;

- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto)

- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere .-68 RON

- Copii Xerox: carte de identitate