• sabiluc.auto@yahoo.com
  • 0740410081 / 0749480967

IMPORTANT

INSCRIEREA LA CURSURI SE POATE FACE DOAR CU BULETINUL ,RESTUL DOCUMENTELOR INTOCMINDU-SE ULTERIOR IN CADRUL SCOLII 

×

Eroare

The webmaster has forbidden your access to this site

Categoria BE

Categoria BE

Şcoală şoferi Sabiluc Auto Tulcea

Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg. format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg.

Cursul Auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria BE durează cel puţin 2 săptamâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregătire practică (conducere auto) Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Obligaţiile cursantului: 
- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantulu;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

Inscriere Cursuri

Condiţii pentru înscriere:

- Copie carte (buletin) de identitate;

- Copie permis de conducere;

- Apt din punct de vedere medical;

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;

- Cerere de înscriere la examen, Domnule Şef Serviciu;

- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto)

- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere -68 RON

- Copii Xerox: carte de identitate, permis de conducere;

EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. 
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 11 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 15 de minute. După trei răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 9 de întrebări rezolvate corect. 
Proba practică constă în conducerea ansamblului de vehicule în traseu.