• sabiluc.auto@yahoo.com
  • 0740410081 / 0749480967

IMPORTANT

INSCRIEREA LA CURSURI SE POATE FACE DOAR CU BULETINUL ,RESTUL DOCUMENTELOR INTOCMINDU-SE ULTERIOR IN CADRUL SCOLII 

×

Eroare

The webmaster has forbidden your access to this site

Categoria C

Categoria C

Şcoală şoferi Sabiluc Auto Tulcea 

-autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 Kg. şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;

-ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI este de:

- 7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 36 ore de pregătire practică în traseu.

-6 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică, în traseu.

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

OBLIGATIILE CURSANTULUI

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

ÎNSCRIEREA LA CURSURI

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

- VÂRSTA 21 de ani fără trei luni;

- Apt din punct de vedere medical.

- Apt din punct de vedere psihologic.

- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de Şcoală;

- Cerere de înscriere la examen ''Domnule Şef Serviciu'';

- Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);

- Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere 68 RON

Copii - carte de identitate, permis de conducere.

EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, pe traseu.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect. 
Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu.