• sabiluc.auto@yahoo.com
  • 0740410081 / 0749480967

IMPORTANT

INSCRIEREA LA CURSURI SE POATE FACE DOAR CU BULETINUL ,RESTUL DOCUMENTELOR INTOCMINDU-SE ULTERIOR IN CADRUL SCOLII 

×

Eroare

The webmaster has forbidden your access to this site

Categoria CE

Categoria CE

Şcoală şoferi Sabiluc Auto Tulcea

Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.

CURSUL AUTO

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria CE durează 2 săptămâni, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică şi 10 ore de pregatire practică.

Obligaţiile cursantului:

- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
- să posede asupra sa cartea de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

- Să posede permis de conducere categoriile B şi C.

- Apt din punct de vedere medical - - Apt din punct de vedere psihologic;

- Vârsta: 21 ani, fără trei luni.
- Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1) din O.U.G. 195/2002.

DOSARUL PENTRU EXAMEN cuprinde:

- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală (se completează prin dactilografiere);
- Cerere de înscriere la examen, ''Domnule Sef Serviciu'';
- Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
- Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, 68 RON
- Copie: carte de identitate şi permis de conducere.

EXAMENUL

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. 
Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 11 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 15 minute. După 3 răspunsuri greşite, proba teoretică se întrerupe automat. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 9 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autocamionului cu remorca în traseu.