• sabiluc.auto@yahoo.com
  • 0740410081 / 0749480967

IMPORTANT

INSCRIEREA LA CURSURI SE POATE FACE DOAR CU BULETINUL ,RESTUL DOCUMENTELOR INTOCMINDU-SE ULTERIOR IN CADRUL SCOLII 

×

Eroare

The webmaster has forbidden your access to this site

Categoria D

Categoria D

Şcoală şoferi Sabiluc Auto Tulcea

Autovehiculul destinat  transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; 

CURSUL AUTO

Durata cursului este de:

8 săptămâni când posedă permis de conducere categoria B, timp în care efectuează 72 ore pregătire teoretică şi 50 ore de pregătire practică în traseu;

5 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime sub un an, timp în care efectuează 46 ore de pregătire practică şi 25 ore de pregătire practică în traseu.

4 săptămâni când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime peste un an.  Pregătirea teoretică precede pregătirea practică.

Obligaţiile cursantului: 
- să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică, în stare psiho-fizică corespunzătoare; 
- să posede asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
- să respecte programa de învăţământ şi indicaţiile instructorului auto;
- să promoveze testele finale de absolvire a şcolii;

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

Apt din punct de vedere medical -

Apt din punct de vedere psihologic -;

Vârsta: 24 ani fără trei luni;

Să posede categoria B, C şi/sau D1.

Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002 cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin(1).

DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde: 

- Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală; 
- Cerere de înscriere la examen (Domnule Şef Serviciu);
- Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);
- Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere;-68 RON
- Copii: carte (buletin) de identitate, permis de conducere.

EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică. Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie şi întrebări specifice. Chestionarul conţine 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar este de 30 minute. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 întrebări corect rezolvate. Proba practică constă în conducerea autobuzului în traseu.